Card Image

ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisi, romantik ilişkilerde yaşanan sorunları ele almak ve çözüme ulaştırmak için uygulanan bir psikoterapi çeşididir. Terapilerde amaçlanan ise çiftlerin ilişkilerini iyileştirmek, çatışmaların nedenini anlamak ve sonlandırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve diğer ilişki sorunlarını çözüme ulaştırmaktır.

Terapiler sırasında çiftler kimi zaman birlikte kimi zaman ayrı ayrı alınabilirler. Terapiler ile çiftlerin birbirlerini daha iyi anladıkları sağlıklı bir ilişki yaşayabilmeleri hedeflenir. Terapi sırasında çiftlerin birbirlerine karşı vermiş oldukları tepkiler son derece önemlidir. 


Çift Terapisinin Çalışma Alanları

Çift terapisine, romantik ilişkisinde sorun yaşayan her birey başvurabilir. Çift terapisinde sık karşılaşılan problemler ise;

    • Evlenme korkusu,

    • Kıskançlık,

    • Evlilik öncesi danışmanlık,

    • İletişim sorunları,

    • Geçmişte yaşanan ilişkilerin travmaları,

    • Güven sorunları,

    • Aldatma,

    • Ayrılık ve Boşanma,

    • Boşanmada kararsızlık,

    • İlişki bağımlılığı,

    • Cinsel sorunlar,

    • Ebevynlik rolleri,

    • Duygusal ihtiyaçların karşılanmaması


gibi pek çok problem çift terapisinin alanlarıdır.Çift Terapisi Yaklaşımları

Çift terapisi farklı terapötik yaklaşımları barındırabilir. Bu yaklaşımlar partnerlerin problemlerine ve ihtiyaçlarına göre uygulanabilir. En sık kullanılan yaklaşımlar ise;

    1. İlişki-Davranışçı Terapi (İDT): İlişkiler var olan olumsuz davranış kalıplarını anlama, tanımlama, değiştirme ve daha sağlıklı olan iletişim becerilerini geliştirmeyi öğretmeyi amaçlar.

    2. Psikodinamik Terapi: Partnerlerin bilinçdışında olan düşüncelerini ve duygusal dinamiklerini inceleyerek ilişkinin temelinde yatan problemleri ele alır.

    3. Duygusal Odaklı Terapi: Partnerlerin birbirleriyle olan duygusal bağlarını güçlendirmeyi ve empati kurabilmeyi arttırmayı hedefler. İlişkilerde var olan duygusal güvensizliği ele alır.Çift Terapisinin Nedenleri ve Tetikleyicileri

Romantik ilişkilerde güvensizlik, iletişim sorunları, anlayışsızlık, çatışmalar, öfke, aldatma, cinsel sorunlar ve aile içi çatışmalar gibi ilişkide yaşanan sorunlar nedeniyle başvurulan bir terapi yöntemidir. 


Çift Terapisinde Tedavi Süreci

Çift terapisi, çiftlerin ayrı ayrı ya da birlikte katıldıkları bir terapi süreci olabilir. Çift terapistleri, partnerlerin yaşamış oldukları ilişki sorunlarını ele alınmasının yanı sıra birbirleriyle duygularını ve düşüncelerini daha kolay paylaşabilmeyi ve daha sağlıklı iletişim kurabilmeyi sağlar. 

Partnerler, terapiler ile birlikte mevcut duygusal ihtiyaçlarının ne olduğunu daha iyi anlarlar ve birbirlerine karşı daha yakın hissetmeye başlarlar. Çift terapileri, partnerlerin iletişimlerini güçlendirir, empati duygularını arttırır ve ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebilmelerine yardımcı olur.