Card Image

ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Ergen psikoterapisi, ergenlik döneminde olan bireylere yönelik olan psikoterapötik yaklaşımların uygulanmakta olduğu terapi türüdür. Ergenlik döneminde olan bireylerin yaşamış oldukları duygusal zorlukları, bilişsel sağlık sorunlarını, davranışsal sorunları ve yaşamları ile baş edebilme noktasında yaşamış oldukları güçlükler ve zorlanmaları ele almayı amaçlar. 

Terapötik süreçler sayesinde bireylerin kişisel gelişimleri desteklenir, olumsuz davranışları azaltılır ve duygusal sorunları ele alınır ve böylece daha sağlıklı yaşam becerileri kazanılmış olur.


Ergen Psikoterapisi Kaç Yaş Bireylere Hangi Amaçla Uygulanır?

Ergen psikoterapisi 12-18 yaş bireylerin ihtiyaçlarına ve olgunluğuna göre uygulanır. Psikoterapistler ergenlik döneminde olan bireylerin kendilerini tanımlarını, anlamalarını, istek ve ihtiyaçlarını fark etmelerini sağlar.

Terapiler sayesinde ergen bireyler yaşamış oldukları zorluklara farklı bir yerden bakabilmeyi öğrenirler. Bireylerin sorunlarına farklı bir bakış açısı geliştirmesi ile sorunlarının neyden kaynakladığını ve nasıl baş edebileceği ile ilgili farklı çözüm yolları geliştirirler. Ergen bireylerin sorunlarını çözüme kavuşturmaları ile hem kendileri hem de sosyal çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurmayı başarırlar.

Ergenlik döneminde yaşadığı sorunlar ve zorluklar karşısında destek almayan bireylerin yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya kalması olası bir hal alacaktır. Bu nedenle bireylerin ergenlik dönemini daha rahat bir şekilde geçirmesi, zorlukların üstesinden kolayca gelebilmesi, kendini tanıması ne istediğini bilebilmesi için gereklidir.


Ergenlik Döneminde Sık Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Ergenlik dönemi bireylerin hem dış görünüş olarak hem de zihinsel olarak farklılık ve değişim gösterdiği bir dönemdir. Bu değişimler ile birlikte bireyler zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak da farklılıklar yaşamaya başlarlar. Bu farklılıklar ve değişimler ergenlik döneminde olan bireylerin sorunlar yaşamasına neden olur.

Ergenlik döneminde sık karşılaşılan sorunlar;

    • Aile içi ilişkiler,

    • Arkadaşlık ilişkileri,

    • Akran zorbalığı,

    • Öfke problemleri,

    • Dikkat eksikliği,

    • Okul problemleri,

    • Özgüven sorunları,

    • Madde kullanımına başlama,

    • Başarısızlık korkusu,

    • Kimlik bunalımı,

    • Kimlik karmaşası,

    • Yeme bozuklukları,

    • Motivasyon eksikliği,

    • Kaygı,

    • Sosyal kaygı,

    • Stres,

    • Panik bozukluk,

    • Uyku sorunları,

    • Ani ruh hali değişimleri,

    • Okula uyum sorunları,

    • Sınav kaygısı vs.


Ergen Psikoterapisi Yaklaşımları

Ergen psikoterapisi farklı terapötik yaklaşımları içermektedir. Bu terapötik yaklaşımlar ergen bireylerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre belirlenir. En yaygın ergen psikoterapi yaklaşımları ise;

    1. Bilişsel Davranışçı Terapi: Ergen bireylerin olumsuz olan düşünce kalıplarını fark etmeleri, tanımaları ve değiştirmeleri konusunda yardımcı olan bir ekoldür. Bu yaklaşım sadece düşüncelere müdahalede bulunmaz. Aynı zamanda olumsuz olan davranışların değiştirilmesini de hedefler. Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin bilişsel süreçlerinin davranışları üzerinde olan etkisine vurgu yapar. 

    2. Aile Terapisi: Aile ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım aile içi dinamikler üzerine durur. Aile terapisi, ergen bireylerin sorunlarını aile içi bağlamda değerlendirir. Ergen bireylerin yaşamış oldukları sorunları aile dinamiklerinden kaynaklandığına inanır. Bu yaklaşım ile beraber, aile üyelerinin birlikte çalışmasını sağlayarak iletişim becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Aile üyeleri terapiler ile birlikte birbirlerini daha iyi anlarlar.

    3. Bireysel Terapi: Ergen bireylere, bireysel olarak odaklanarak duygusal sorunlarını ele alır.

    4. Sanat Terapisi: Resim, müzik ve drama gibi sanat dalları kullanılarak ergen bireylerin duygularını ve iç dünyalarını yansıtmasına yardımcı olur.

    5. Oyun Terapisi: Çocukların veya ergenlerin duygularını ifade etmesi için oyun ve sanatın kullanılmasıdır. Oyunlar sayesinde ergenlerin hem duygularını ifade etmesi sağlanır hem de problemlerini kolayca çözmesine yardımcı olur. Ergen bireylerde var olan uyumsuz ve olumsuz davranışların yerine uyumlu ve olumlu olan davranış kalıplarının pekiştirilmesinde oyunlar sıkça kullanılır.


Ergen Psikoterapisi Nedenleri ve Tetikleyicileri

Ergen psikoterapisi, ergen bireylerin;

    • Zihinsel sağlık problemleri,

    • Depresyon,

    • Anksiyete,

    • Özgüven eksikliği,

    • Aile içi sorunlar,

    • Akran zorbalıkları,

    • Okulla ilgili problemler,

    • Bağımlılık,

    • Öfke kontrol problemleri,

    • Kimlik arayışı,

    • Duygusal sorunlarla 

gibi nedenlerle baş edebilme ihtiyacından kaynaklanabilir.


Ergen Psikoterapisi Tedavi Süreci

Ergen psikoterapisi, ergen bireylerin bulunduğu gelişimsel dönem özelliklerine, yaşına, olgunluğuna, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre uyarlanır. Terapi sürecinde yasal prosedürler ve terapinin daha sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi adına ergen bireyin güvendiği bir aile üyesi terapi sürecine dahil edilir. 

Terapide ergen bireylerin duygusal durumları değerlendirilir, destek sağlanır, yeni kazanımlar ve yetenekler öğretilir, olumsuz ve uyumsuz olan düşünce ya da davranışları üzerine durulur. 

Ergen psikoterapisi ile genç bireylerin sorunları ele alınır, zihinsel sağlıkları iyileştirilir ve sağlıklı bir yaşam için yeni beceriler kazanması sağlanır.