İstanbul Beykent Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Psikoloji lisansını tamamladım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli) eğitimimi tamamladım. Uzmanlık tez çalışmamı 'Yetişkin Bireylerde Benlik Saygısının Toplumsal Cinsiyet Rollerı, Anne-Baba Tutumları ve Tanrı Algısı ile Olan İlişkisinin İncelenmesi' üzerine yaptım. Lisans ve yüksek lisans eğitim dönemlerimde Fransız Lape Hastanesi ve Şişli Etfal Hastanesi'nde TRSM bölümünde stajlarımı yaptım. Lisans eğitimim sonrası 2.5 yıl boyunca özel bir eğitim kurumunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmenliği aynı zamanda Felsefe grubu öğretmenliği yaptım. Yüksek lisans sürecimin başlaması ile birlikte özel bir klinikte stajyer psikolog olarak mesleki gelişimime katkıda bulundum. Yüksek lisans sürecimi almış olduğum terapi ekolleri ile destekledim. 

Yüksek lisans sürecimi tamamladıktan sonra uzman klinik psikolog olarak danışan kabulüne başladım. Uzmanlık alanım olarak ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi desteği vermekteyim.

Ergen ve yetişkin bireyler ile;

• Şema Terapi,

• Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT),

• Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

• Mindfulness Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi

ekolleri ile çalışmaktayım. Seanslar online ve yüz yüze bir şekilde hafta 1 kez yapılmaktadır. Seanslar 50-60 dakika arasında sürmektedir.

Sağlıklı Bir Zihinsel Ve Duygusal Yaşam Sürdürebilmek

clients reviews