Card Image

EMDR Nedir?

 EMDR terapi, ‘Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’ anlamına gelen güçlü bir terapi modelidir. EMDR, bireylerin rahatsız edici olan düşüncelerinin etkisinin göz hareketleri ile azaltılacağını savunmaktadır. EMDR modelinde danışan ile kurulan ilişki de son derece önemlidir. EMDR terapi, bireylerin uyumsuz davranışlarının ve yanlış inançlarının eski yaşantılarına dayandığına inanmaktadır. Bu yüzden EMDR terapi ile hedeflenen asıl durum bu anılara ulaşılarak yeniden işleyebilmektedir.

 EMDR terapi modeli özellikle travma tedavilerinde oldukça etkilidir. Olumsuz olan düşünce, davranış ve duyguların arkasında nelerin yattığını bulmak ve işlevsel olmayan uyum bozucu olan anılara ulaşılması gerektiğini savunan bir terapi modelidir. EMDR terapi ile bireylerin yaşamış oldukları olayları fark edip, anlamlandırması sağlanarak birey üzerinde olan olumsuz etkisi azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu terapi modelinde süreç boyunca bireylerin zihinlerinde yer alan kötü anılar tekrardan işlenmektedir. 

 EMDR terapide kimi zaman göz hareketleri kimi zaman sesli uyaranlar kimi zaman da dokunsal uyaranlar verilerek çift yönlü uyarımlarla uygulama yapılmaktadır. EMDR terapi modeli geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgilenmekte olan 3 yönlü bir modeldir ve 8 aşamadan meydana gelmektedir. EMDR terapi ile hedeflenen bireylerin geçmiş yaşantılarında deneyimlemiş oldukları olumsuz anıları yeniden işleyerek bu anılara karşı bireyleri duyarsızlaştırmak ve bugün terapiye geliş nedenleri olan semptomları azaltmaya çalışmaktır. Bireylerin mevcut semptomlarını yani belirtilerini azaltmanın yanı sıra aynı zamanda bireylerin gelecekte de karşılaşacakları benzer sorunlar ve zorluklara karşı hazırlıklı olmasını sağlayarak daha uyumlu ve olumlu tepkiler ile karşılık verebilmesini öğretmektedir.

 EMDR terapi modelinin en sık kullanıldığı ve etkisi oldukça kuvvetli olduğu psikolojik rahatsızlıklar ise;

Travma sonrası stres bozukluğu

Kayıp ve yas

Kaygı bozuklukları

Panik bozukluk

Fobiler

Obsesif Kompulsif bozukluk (OKB)

Depresyon

Yeme bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları vs.